Rondetafelconferentie voor Afrikaans van 28 may 2010:

  • Deelnemerslijst ConferentieVoor Afrikaans, klik hier.
  • Verslag van de Rondetafelconferentie voor Afrikaans, klik hier.

 

Afrinetwerk is een niet-raciaal en inclusief initiatief van een aantal organisaties in Zuid-Afrika. Deze organisaties willen in Nederland en Vlaanderen de aandacht vestigen op de positie van de Afrikaanstalige minderheid in dat land.

De politieke, maatskappelijke en ekonomische omgeving waarin het Afrikaans en  Afrikaanstalige mensen in Zuid-Afrika  moeten overleven, is sedert de politieke veranderingen van 1994 drastisch veranderd – in bepaalde opzichten ten goede; in ander opzichten negatief. Om hun taal en toekomst veilig te stellen, zullen Afrikaanse mensen dus innoverend moeten denken en naar nieuwe wegen voor overleving moeten zoeken.

Één zo’n middel – en daar zijn er nog veel meer – is de oprichting van een bureau in Nederland en Vlaanderen dat aandacht vraagt voor de belangen van Afrikaanstalige mensen in Zuid-Afrika. Maar heeft het zin om zo’n bureau op te richten? Wie wordt door zo’n bureau vertegenwoordigd en wat kan zo’n bureau in de praktijk doen?